Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kurser och forskarskolor

Fakultetsövergripande kurser

 

Introduktionskurs för doktorander (0,5 hp)

Öppen för ansökan!

Kursen är obligatorisk för alla forskarstuderande vid naturvetenskapliga fakulteten och innehåller bland annat information om generella anställningsvillkor, hantering av den individuella studieplanen, etc. 

Forskningsetik för naturvetare (2 hp)

Kursen tar upp centrala forskningsetiska och vetenskapsteoretiska principer och problemområden inom naturvetenskaplig forskning och ger deltagarna verktyg att analysera sin egen och andras forskning ur forskningsetiska och vetenskapsteoretiska perspektiv. Konkreta forskningsetiska frågeställningar kring exempelvis författarskap och vetenskaplig oredlighet kommer att behandlas. Kursen ges på engelska.

  • Kurstid: Kursen går i perioden 25 april - 18 maj 2017. (Ansökningsperioden är stängd)
  • Kursen ges nästa gång: VT 2018
  • Läs kursplanen (pdf)

Scientific Writing - How to structure and publish a scientific paper (1,5 hp)

Kursen, som löper över tre heldagar, behandlar vetenskapliga artiklars struktur och språk samt utformning av figurer, tabeller och citeringar. Kursen ger insikt om hur publiceringsprocessen går till, vilken roll reviewers och redaktörer har och hur open access fungerar. Etiska frågeställningar kring publicering berörs också.

  • Kurstid: Kursen löper över tre heldagar den 9, 10 och 11 maj 2017 (Ansökningsperioden är stängd)
  • Kursen ges nästa gång: HT 2017
  • Läs kursplanen (pdf)

Projektledning (2 hp)

Syftet med kursen är att stärka kursdeltagarna i rollen som ledare eller deltagare i projekt. Kursen behandlar bland annat olika projektstrukturer, centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken. Kursen ges av en erfaren lärare från Wenell Management AB, en konsultfirma specialiserad på ledarskap och projektstyrning. 

Att söka forskningsmedel (4,5 hp)

Kursen ger en översikt om hur forskningsfinansieringen ser ut i Sverige och Europa samt hur forskningsråden arbetar med utvärdering och rangordning av ansökningar. Deltagarna tränas i att formulera forskningsprojekt, skriva kärnfulla ansökningar och lämnar feedback på varandras arbeten. Kursen ges av professorer med gedigen erfarenhet av arbete i forskningsråd.

  • Kurstid: Ej definierad
  • Kursplan: Ej fastställd ännu

Kurser inom Life Sciences

Se kursutbudet inom Life Sciences

Pedagogiska kurser för doktorander

Naturvetenskapliga fakulteten ger även flera pedagogiska kurser.

Se kursutbudet

Att skriva och formatera en avhandling

Media-Tryck erbjuder en kurs i hur man skriver, formaterar och levererar en tryckfärdig avhandling som pdf.

Läs mer och anmäl dig

Institutionernas kurser

Forskarskolor

Relevanta kurser vid andra fakulteter

Commercialize your research (7,5 hp)

Kursen, som ges av Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan, ger en introduktion till entreprenörskap, innovation och kommersialisering av forskning. Sista ansökningsdag var 14 februari.

Mer kursinformation och info om ansökan hittar du här.

Corporate Social Responsibility (7,5 hp)

Kursen ger en djupgående introduktion till teoribildning, metodologi, forskning och aktuella frågor inom området corporate social responsibility. Kursen, som ges av Susanne Arvidsson, docent vid företagsekonomiska institutionen, startar 4 April och slutar 7 Juni (sex schemalagda tillfällen). Här finner du Kursinformation, schema och ansökningsinstruktioner (pdf)

Sidansvarig:

Kontakt

Tobias Nilsson
046-222 71 82
Tobias.Nilsson [at] science.lu.se