Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Val av dekan, prodekaner samt övriga ledamöter i fakultetsstyrelsen

Mandatperioden 2018-2020

Valberedningens förslag

Valberedningen är klar med sitt förslag på dekan, prodekaner samt övriga ledamöter i fakultetsstyrelsen för perioden 1 januari 2018 –  31 december 2020.

Se valberedningens förslag på kandidater

Om valet

Detta val genomförs som e-val. Den 8 maj skickas röstsedel via e-post till de röstberättigade. Det är möjligt att rösta fram till 30 maj kl. 13.00. Offentlig röstsammanräkning sker 30 maj kl. i 13.00 i Molekylen, Kansli N, Astronomihuset, Sölvegatan 27.

Vilka ska utses?

  • en dekan, därtill ordförande i fakultetsstyrelsen
  • två prodekaner med särskilt ansvar för grundutbildning respektive forskarutbildning. En av prodekanerna är ställföreträdande dekan, och vice ordförande i fakultetsstyrelsen.
  • fem lärarrepresentanter
  • två representanter för övriga anställda
  • två externa ledamöter

Fakultetsstyrelsen är fakultetens högsta beslutande organ och har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan, kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbibliotek, organisation, ekonomi, personal, administration samt informations- och kommunikationsarbete. Dekanen har ett helhetsansvar för fakulteten och leder det strategiska arbetet.

Vilka är valbara?

Till dekan, prodekaner och lärarrepresentant kan den väljas som är vetenskapligt kompetent lärare. Med uttrycket vetenskapligt kompetent lärare menas professor eller person som innehar anställning som lärare för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Som representant för övriga anställda kan den väljas som är anställd vid fakulteten och som inte tillhör kategorin vetenskapligt kompetent lärare.

Vem får rösta?

Anställda vid LU vars anställning utgör minst 50 % av heltid vid naturvetenskapliga fakulteten. Anställningen ska vara tillsvidare eller avse ett förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten.

Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF.

Hur tillsätts de olika uppdragen?

Dekan och prodekan (den prodekan som är ställföreträdare) utses av rektor efter förslag genom val av de röstberättigade vid fakulteten. Den andra prodekanen utses av dekan efter förslag genom val av de röstberättigade vid fakulteten. Övriga lärarrepresentanter och representanter för övriga anställda väljs direkt av de röstberättigade vid fakulteten. De externa ledamöterna föreslås av valberedningen och utses av rektor.

 

Sidansvarig:

Tidplan

November 2017
Valberedningen påbörjar sitt arbete

9 januari
Information till fakultetens anställda att röst- och nomineringsberättigade har möjlighet att nominera

9 januari – 17 februari
Fakultetens röstberättigade har möjlighet att lämna nomineringar

6 april    
Offentliggörande av namn på medarbetare som står till förfogande för uppdrag

18 april        
Valberedningens förslag klart

2 maj         
Röstlängd fastställs

4 maj       
Information om val i fakultetens nyhetsbrev Insidan

8 maj   
Valberedningens förslag på dekan, prodekaner och ledamöter till styrelsen presenteras på fakultetens webbplats

8 maj     
Kallelse till val skickas med e-post till röstberättigade vid fakulteten

8 maj – 30 maj kl 13.00   
Valet genomförs (e-val)

30 maj kl.13.00       
Offentlig sammanräkning av röster i Molekylen, Kansli N, Astronomihuset, Sölvegatan 27

1 juni        
Valresultat till berörda

15 juni    
Rektor utser dekan och ställföreträdande dekan samt externa ledamöter i styrelsen

15 juni    
Information i fakultetens nyhetsbrev Insidan om att dekan, prodekaner och styrelseledamöter är valda och utsedda för 2018-2020

Kontakt

Har du frågor om valprocessen så kan du kontakta:

Maria Ovesson
Fakultetskoordinator
046-222 48 54
Maria.Ovesson [at] science.lu.se

Catrin Malmström
Kanslichef
046-222 71 83
Catrin.Malmstrom [at] science.lu.se