Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rekrytera personal

PA-gruppen hjälper dig att rekrytera

I naturvetenskapliga fakultetens PA-grupp finns certifierade rekryteringsspecialister som kan hjälpa dig under hela rekryteringsprocessen, från initiativ till rekrytering och beslut om anställning. Du kan exempelvis få hjälp med utlysningstexter, intervjusituationer och test av potentiella kandidater. Kontakta PA-gruppens personalsamordnare i ett tidigt skede för att få en professionell och kvalitetssäkrad rekrytering.

Rekryteringsprocessen i fyra steg

Rekryteringsprocessen kan beskrivas och delas in fyra steg:

  1. Behovsanalys inför rekrytering
  2. Utlysning
  3. Beredning av anställningsärende
  4. Beslut om anställning

Rekryteringsprocess för olika personalkategorier

Rekrytering av lärare och doktorander är mer reglerad än anställning inom de övriga personalkategorierna. Läraranställningar bereds i naturvetenskapliga fakultetens lärarförslagsnämnd och rätten att besluta om doktorandanställningar är delegerad till institutionerna. Du kan läsa mer om villkoren för doktorandanställningar i Doktorandhandboken.

Rekryteringsprocessen för T/A-personal, forskande personal, doktorander och tidsbegränsade läraranställningar handläggs via verktyget MyNetwork.

Relocation services

Relocation services är ett samlingsnamn för många olika tjänster som har att göra med rekrytering och förflyttning av personer från ett land till ett annat. Rekryteringsprocessen och introduktionsprocessen för personal som rekryteras från ett annat land än Sverige är både komplex och kan vara tidskrävande, både för den enskilde medarbetaren och den framtida arbetsplatsen.

Din institution eller enhet kan välja att kontakta Lunds universitets upphandlade relocationfirma, Alfa Quality Moving and Relocation, för att processerna ska gå smidigare. Alfa Quality Moving and Relocation erbjuder tjänster dels i paketlösningar, dels som ”enstaka” tjänster, t.ex. finna bostad, hjälpa till att hitta lämplig skola eller förskola, medföljandeservice eller frågor som rör visum och uppehållstillstånd, folkbokföring eller öppna bankkonto. 

Hur beställs relocationtjänsterna och vad kostar de? 

Kontakta: Iwona.Tattersall [at] alfarelocation.com och neworders [at] alfarelocation.com för att få tillgång till Alfa Quality Moving and Relocations portal, där en förenklad prisbilaga finns, dels för resp. tjänst, dels för hela paket. Där finns också en beställningsblankett (ifyllnadsbar PDF) som du använder och skickar till Iwona.Tattersall [at] alfarelocation.com och neworders [at] alfarelocation.comDe kommer att återkoppla till dig inom 24 timmar för att bekräfta beställningen. Om ca 6 månader kommer beställningarna att kunna gå ännu smidigare genom en e-beställningsservice som Alfa Quality Moving and Relocation håller på att bygga upp för Lunds universitet. 

Observera att vissa avgifter kan tillkomma med anledning av t.ex. Migrationsverkets avgifter för arbets- och uppehållstillstånd.

Har du frågor kring relocation kan du i första hand kontakta din personalsamordnare. Du kan även kontakta Alfa Quality Moving and Relocation för att diskutera era behov innan du gör en beställning.

Avtal

Avtalet finns i LUPIN. Logga in i LUPIN, välj fliken ”avtal”; ”övriga konsulter och tjänster”; ”Relocation”.

LU har även ett avtal vad gäller internationella bohagstransporter. Mer information finns i LUPIN. Logga in i LUPIN, välj fliken ”avtal”; sök ”bohagstransporter”.

Sidansvarig:

Relocation

Sektionen Personal
Åsa Thormählen
Asa.Thormahlen [at] pers.lu.se
046-222 70 15