Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jämställdhet och lika villkor

Kunskapsbank med verktyg och inspiration
Här samlar vi successivt relevant och intressant information som rör jämställdhet, likabehandling, mångfald och lika villkor.

Projekt som beviljats medel 2017

  • Antidiskrimineringsutbildning på institutionsnivå
  • Processobservatörer vid rekryteringar
  • Genusintegrerad karriär-coachning
    Läs mer om projekten i Projektbeskrivningar och ansökan (pdf)

Värdegrundsarbete i akademin

- med erfarenheter från Lunds universitet. Redaktörer: Tomas Brage och Inger Lövkrona

Rapport om projektet och överlämning

Verktyg för jämställdhetsarbete

Några av de största hoten mot en god arbetsmiljö är diskriminering och kränkningar av våra medarbetare. Detta material fungerar som resurs, stöd och bakgrund i syfte att förebygga diskriminering. Författare: Tomas Brage, Bodil Ryderheim, Kajsa Widén, Lunds universitet.

Förslag på hur du kan arbeta med jämställdhet, mångfald och likabehandling för en ökad rättvisa och jämlikhet inom akademin. Redaktör: Kerstin Sandell, Lunds universitet.

Tomas Brage föreläser om genusarbete vid fysiska institutionen, Lunds universitet

​Fakta, nyheter, prraktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Nationell resurs för jämställdhet.

En inspirationskälla till jämlik kommunikation från Region Värmland.

Tips och råd om hur du kan använda ett jämställdhetsperspektiv för att nå fram bättre med din kommunikation utan att återskapa traditionella föreställningar.

Rekrytera jämställt

- det här visar forskningen. Vägledning från Diskrimineringsombudsmannen

Trappan redovisar elva steg som leder till könsmedveten rekrytering och på sikt en arbetsplats med jämn könsfördelning. Utarbetad av JämO.

Checklista för att integrera jämställdhet i besluts- och rekryteringsprocesser. Framtagen av Sveriges kommuner och landsting.

Planer och policys vid LU

Andra rapporter och studier

LERU: Twenty recommendations from Europe’s research universities

Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt. Nationella sekretariatet för genusforskning.

Rapport från Statskontoret om fördelning av basanslag och externa medel vid universitet och högskolor.

Om inbyggd genusslentrian i många utbildnings- och kursstrukturer och förslag till åtgärder för att förbättra könsbalasen.
Författare: Annika Rejmer och Anna Sonander, Lunds universitet

Utvalda texter skrivna av studenter som gått kursen ”Gender in Science and Technology”, vid Lunds universitet.

En studie om excellenssatsningar i ett jämställdhetsperspektiv. Författare: Agnes Wold och Ulf Sandström.

En empirisk och diskursiv analys genomförd på Lunds universitets ledarskapsprogram, AKKA. Författare: Olov Falkmer och Lisa Nissen.

 

Sidansvarig:

Kontakt

Ragnhild Möller
Ansvarig för jämställdhetsfrågor
vid kansli N

046-222 94 58, 070-612 55 80
ragnhild.moller [at] science.lu.se

Boktips

Jämställdshetsintegrering